Przetargi Aktualne

Przebudowę drogi powiatowej nr 3300Z – ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej w Gościnie

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

SIWZ edytowalne - pobierz

 

Załącznik nr 7 - Projekt umowy

 

Załącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

Załącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy (edytowalny)

 

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany

 

Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy - branża: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna

 

Załącznik nr 11 - STWiOR

 

Załącznik nr 12 - Przedmiar robót (mający charakter informacyjny i pomocniczy)

 

Załacznik nr 13 - Plan sytuacyjny – uwzględniono prace uzupełniające

 

Załacznik nr 14 - Decyzja Burmistrza Gościna OŚR.6131.35.2017 zezwalająca ZDP w Kołobrzegu na usuniecie drzew i krzewów oraz Projekt nasadzeń zamiennych

 

Załacznik nr 15 - Wytyczne dotyczące umieszczenia tablicy z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

 

Załacznik nr 16 - Projekt stałej organizacji ruchu

 

-------------------------------------

Zestaw pytań nr 1 - pobierz

 

Zmiana SIWZ nr 1 - pobierz

 

Zestaw pytań nr 3 - pobierz

 

Zestaw pytań nr 4 - pobierz

 

Zestaw pytań nr 2 - pobierz

 

 

 

 

Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych” z podziałem na części

CZĘŚĆ 1: Sprzedaż paliw płynnych do środków transportowych i sprzętu Zamawiającego

CZĘŚĆ 2: Zakup olejów silnikowych i smarnych, smarów, płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych  Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu oraz gazu w butlach propan – butan, zwanych dalej „materiałami eksploatacyjnymi”

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ- pobierz

 

Załacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_czesc_1 (edytowalny) - pobierz

 

Załacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_czesc_1 (pdf) - pobierz

 

Załacznik_nr_2_Formularz_ofertowy_czesc_2 (edytowalny) - pobierz

 

Załacznik_nr_2_Formularz_ofertowy_czesc_2 (pdf) - pobierz

 

Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_czesc_1 (edytowalny) - pobierz

 

Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_czesc_1 (pdf) - pobierz

 

Zalacznik_nr_4_oswiadczenie_czesc_2 (edytowalny) - pobierz

 

Zalacznik_nr_4_oswiadczenie_czesc_2 (pdf) - pobierz

 

Załacznik_nr_5_oswiadczenie_grupa_kapitałowa_czesc_1 (edytowalny) - pobierz

 

Załacznik_nr_5_oswiadczenie_grupa_kapitałowa_czesc_1 (pdf) - pobierz

 

Załacznik_nr_6_oswiadczenie_grupa_kapitałowa_czesc_2 (edytowalny) - pobierz

 

Załacznik_nr_6_oswiadczenie_grupa_kapitałowa_czesc_2 (pdf) - pobierz

 

Zalacznik_nr_7_umowa _czesc_1 - pobierz

 

Zalacznik_nr_8_umowa _czesc_2 - pobierz

 

-----------------------------------------------

 

Informacja z otwarcia ofert - część 1 - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - część 2 - pobierz

 

-----------------------------------------------

 

Rozstrzygnięcie - część 1 - pobierz

 

Rozstrzygnięcie - cześć 2 - pobierz

 

 

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl