Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg, tel.: 94 352 88 10 fax: 94 352 88 10, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu możliwy jest pod nr tel. 94 352 88 10 (w godzinach pracy ZDP w Kołobrzegu) lub pod adresem e-mail   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, na podstawie obowiązujących przepisów, w ramach których ZDP w Kołobrzegu wykonuje obowiązki zarządcy drogi oraz pozostałe zadania.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu i przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Administrator danych informuje o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych, jak również prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego               - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w zadań.

7. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora danych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl