Projekty unijne

Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową

alt

                      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

                               Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

                                Tytuł Projektu:Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku

                                    od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową"

 


 

 

ZACZYNAJĄ SIĘ PRACE BITUMICZNE NA ODCINKU OD UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ DO UL. WCZASOWEJ

 

Na ulicy Wylotowej wykonano pierwszy odcinek próbny podbudowy bitumicznej. Wkrótce rozpocznie się układanie warstwy podbudowy na jezdni.

Na dzień 22 października zaplanowano układanie podbudowy oraz warstwy bitumicznej na odcinku około 250 mb. Jednocześnie na całym odcinku tj. od ulicy Wczasowej do ulicy Jedności Narodowej prowadzone są prace brukarskie.

 

CHODNIKI I ZJAZDY NA ULICY WYLOTOWEJ W BUDOWIE

 

Wykonawca na ulicy Wylotowej prowadzi prace drogowe związane z układaniem chodników i zjazdów do posesji. Ponadto przygotowywana jest jezdnia pod ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej.

 

alt

 

POSTĘP PRAC PRZY PRZEBUDOWIE ULICY WYLOTOWEJ W KOŁOBRZEGU

 

W chwili obecnej kontynuowane są prace budowlane związane z przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Wylotowej.

Ponadto na ulicy Wylotowej trwają prace drogowe polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni i budowie nowej konstrukcji jezdni oraz chodników.

W związku z przebudową drogi występują spore utrudnienia, które dotyczą zarówno kierowców jak również pieszych. Prace na ulicy Wylotowej planuje się zakończyć w połowie listopada br.

 

alt

alt

alt


 

Wykonawca robót w minionym tygodniu wykonał na odcinku od ulicy Jedności Narodowej do ulicy Bałtyckiej nową nawierzchnie bitumiczną, zaś na odcinku od ulicy Jedności Narodowej do ulicy Wczasowej trwają prace związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej oraz prace rozbiórkowe.