Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu

Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu

flaga i godło Polski

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu
Całkowita wartość inwestycji: 2.849.043,65 PLN

Zakres robót objętych projektem obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3343Z na długości 886,87 m tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 (ul. Koszalińska) do przejazdu kolejowego. W ramch prac budowlanych zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, przebudowane zostaną skrzyżowania, przystanki autobusowe i zjazdy. Ponadto wykonany zostanie chodnik i scieżka rowerowa, ciągów wykonane zostanie odwodnienie drogi i oznakowanie pionowe i poziome.

Projekt rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 3343Z przyczyni się do podniesienia stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu kołobrzeskiego. Przebudowa wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno kołowego, pieszego jak i rowerowego.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl