ROZBUDOWA DROGI KOŁOBRZEG -GRZYBOWO

W ciągu drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo realizowane są prace drogowe związane z rozbudową drogi powiatowej na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ulicą Cichą w Grzybowie.

Na pierwszych fragmentach przyszłej drogi są już układane warstwy masy bitumicznej. Ponadto Wykonawca wykonał część robót przygotowawczych, ziemnych, odwodnieniowych oraz brukarskich.

Przebudowa drogi znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i parametry techniczne lokalnej sieci drogowej. Dzięki przebudowie powstawanie nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa na szczeblu lokalnym, przyczyniająca się do poprawy poziomu życia obywateli.

W trakcie realizacji zadania następują okresowe utrudnienia przejazdem tym odcinkiem drogi – za utrudnienia przepraszamy.