PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W MIEJSCOWŚCI CHARZYNO - ETAP III

W dniu 12 lipca 2019 r. podpisana została pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Powiatem Kołobrzeskim umowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.:„Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno - droga powiatowa nr 3317z (stary numer 0267Z) Niemierze - Ząbrowo - etap III”.

W ramach tej inwestycji zostanie przebudowany odcinek o długości 396 m. To będzie trzeci i zarazem ostatni etap przebudowy ulicy Szkolnej w Charzynie, dwa poprzednie etapy zostały wykonane w roku ubiegłym.

Modernizacja polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, budowie chodników i zjazdów z kostki brukowej, przebudowie skrzyżowania, odtworzeniu, oczyszczeniu i wyprofilowaniu rowów przydrożnych oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Szacunkowy koszt całej inwestycji (roboty budowlane oraz nadzór) wynosi 1 076 391,56 zł, z czego 538 195,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast pozostałą kwotę Powiat Kołobrzeski sfinansuje z własnego budżetu.

alt

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl