Pomiary ruchu na drogach powiatowych

Od miesiąca kwietnia można spodziewać się na drogach powiatowych obserwatorów, którzy będą skrupulatnie wyliczać przejeżdżające pojazdy. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu będą wykonywać ustawowo określone obowiązki dotyczące dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego.  

Pomiar pokazuje jakie jest realne natężenie ruchu i jakiego rodzaju samochody czy motocykle poruszają się w danym miejscu. Dzięki pomiarom natężenia ruchu uzyskujemy dane o znaczeniu danej drogi w sieci dróg powiatowych. Przeprowadzane pomiary służą pomocą przy uzgadnianiu nowych obiektów przydrożnych (np. zjazdy), są niezbędne do celów projektowych i inwestycyjnych (np. budowa chodnika) oraz przy ustalaniu standardu zimowego utrzymania dróg. Pomiary dostarczają również wiedzy o prędkości pojazdów, dlatego są to podstawowe dane przy planowanych przedsięwzięciach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl