Sprzątanie po zimie dróg i ulic na terenie Powiatu Kołobrzeskiego

Utrzymanie porządku w pasie drogowym spoczywa na zarządcy drogi, w związku z czym Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu rozpoczął wiosenne sprzątanie dróg i ulic powiatowych.

Marzec i kwiecień są miesiącami, w których wykonywane są prace związane ze sprzątaniem dróg i ulic na terenie powiatu kołobrzeskiego. Sprzątanie dotyczy usunięcia materiałów uszorstniających pozostałych po zimowym utrzymaniu dróg oraz usunięcia z pasa drogowego innych zalegających odpadów.

Utrzymanie porządku jest także systematycznie realizowane poprzez usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień z poboczy i rowów przy drogach powiatowych. Zadanie to realizowane jest przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych systematycznie przez cały rok.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl