Nowy sprzęt ZDP do remontu dróg

alt

 

Zarząd Dróg Powiatowych wzbogacił się o nowy sprzęt do naprawy nawierzchni dróg. Powiat Kołobrzeski jako pierwszy w województwie może pochwalić się najwyższej klasy samochodem ciężarowy wraz z remonterem drogowym typu patcher.

Remonter jest nowoczesnym urządzeniem służącym do cząstkowej naprawy dróg przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej. Idea pracy urządzenia polega na podawaniu do głowicy roboczej, oddzielnymi przewodami, grysu, emulsji i powietrza, gdzie następuje otoczenie grysu emulsją a następnie wbudowanie pod ciśnieniem tak powstałej mieszanki w istniejący ubytek, wybój lub pęknięcie w nawierzchni. Zakupiony sprzęt znacznie ułatwi pracę. Dzięki pracy remontera nie ma konieczności stosowania kilku maszyn, jak w technologii tradycyjnej. Obsługują go 2 osoby, jest on bardzo wydajny i nieskomplikowany w obsłudze a naprawiana droga jest gotowa do eksploatacji natychmiast po naprawie. Sterowanie całością odbywa się z pulpitu znajdującego się przy głowicy roboczej. Wbudowany palnik olejowy pozwala na podgrzewanie i utrzymanie właściwej temperatury emulsji znajdującej się w zbiorniku remontera. Technologię tego typu można stosować, gdy temperatura powietrza wynosi więcej niż ok. 15 st. C, a najlepiej gdy jest ona jeszcze większa i nie ma intensywnych opadów deszczu. Dlatego właśnie optymalny okres jego działania przypada na lato.

Wykorzystanie własnego sprzętu, zakupionego w ramach projektu współfinansowany przez Unię Europejską, poprawi stan techniczny dróg lokalnych poprzez zapobieganie degradacji ich stanu do klas niższych dzięki zabiegom powierzchniowego utrwalania. Efektem tych prac będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenie jakości użytkowania dróg powiatowych.

Środki zewnętrzne przeznaczone na powyższy cel, to kwota 352 500 tys. złotych. Całkowita wartość projektu to 470 tys. złotych.

 

alt

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl