Powstają kolejne chodniki, będzie bezpieczniej

Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i komfort korzystania z dróg powiatowych, znaczne nakłady finansowe zostały poniesione na budowę chodników przy drogach powiatowych. ZDP w Kołobrzegu wraz z Gminą Siemyśl, Gminą Dygowo oraz Gminą Rymań przystąpił do realizacji budowy chodników na terenach pozamiejskich.

W Gminie Siemyśl roboty już się zakończyły. Piesi którzy podążają do swoich posesji wzdłuż drogi powiatowej nr 3307Z Głąb-Gościno mają nowy chodnik. Dobiegła bowiem końca przebudowa drogi w miejscowości Byszewo polegająca na budowie chodnika i wymianie nawierzchni istniejących zjazdów w pasie drogowym. Nowy ciąg pieszy ma prawie 260 mb długości.

Blisko 450 metrowy odcinek chodnika powstał także w miejscowości Dębica w gminie Rymań. Niebawem nowe chodniki dróg powiatowych pojawią się w Bardach, Dębogardzie i przy ul. Szkolnej w Siemyślu.

Prace mogą być realizowane dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy Gminami, a Powiatem Kołobrzeskim. Inicjatywa Powiatu Kołobrzeskiego zyskała akceptację Rad Gmin i dzięki uchwale o współfinansowaniu zadań inwestycje mogą być prowadzone. W ramach umów Gminy zobowiązały się do wykonania prac budowlanych w zakresie przedmiotowych inwestycji drogowych, zaś Powiat Kołobrzeski dostarczył materiały budowlane: kostkę brukową, krawężniki oraz obrzeża chodnikowe.

alt

alt

alt

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl