Wiatraki przy drodze powiatowej Gościno–Karlino

W związku z prowadzoną przez firmę Breva Sp. z o.o inwestycją w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 3300Z Gościno-Karlino związaną z budową farmy elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną w Gminie Gościno, na drodze tej wystąpił ruch samochodów ciężarowych i nienormatywnych, dowożących materiał na budowę oraz transport urządzeń i elementów elektrowni wiatrowych, który wpłynął na uszkodzenie drogi.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu podjął kroki zmierzające do zabezpieczenia nawierzchni, podpisując stosowne porozumienie z inwestorem zezwalające na wjazd samochodów ciężarowych i nienormatywnych. W ramach powyższego Breva Sp. z o.o. na własny koszt zobowiązała się do wykonania wzmocnienia drogi powiatowej nr 3300Z Gościno-Karlino na odcinku Gościno-Mołtowo około 2 km (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 162 do nowej nawierzchni w miejscowości Mołtowo na skrzyżowaniu z drogą gminną do miejscowości Skronie) oraz naprawy nierówności pobocza w/w odcinka drogi, co zabezpieczy drogę powiatową przed jej dalszym uszkadzaniem, a nawet zniszczeniem.

Od kilku dni trwają intensywne prace nad przebudową przedmiotowego odcinka drogi powiatowej. Dzięki realizacji zadania została zabezpieczona droga publiczna przed destrukcyjnym wpływem inwestycji prowadzonej w jej pobliżu, Powiat „zyska” odcinek o długości ok. 2000 metrów odnowionej na koszt inwestora nawierzchni drogi, a tym samym zostanie poprawiona dostępność komunikacyjna powiatu.

 

 alt

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl