Dobiegły końca nasadzenia drzew

Aż 352 sadzonek drzew pojawiło się przy powiatowych drogach jesienią tego roku. Wśród nich są klony, buki, leszczyny, świerki oraz jesiony i jarzęby. Rośliny pojawiły się nie tylko przy miejskich drogach, ale także na terenie pozamiejskim. Nowe drzewa to gatunki ozdobne. Zostały wybrane ze względu na właściwą kompozycję przestrzeni urbanistycznej powiatu rekompensując wcześniej usuniętą zieleń z terenu pasa dróg powiatowych.

Utworzenie nowej alei przydrożnej na drodze powiatowej nr 3306Z Korzystno-Błotnica w okolicach Przećmina, to zwieńczenie realizacji kształtowania i pielęgnacji zadrzewień przydrożnych dróg powiatowych w naszym powiecie w br.

Obecnie, w dobie rozwoju przemysłu, transportu i rolnictwa najważniejszymi powodami sadzenia alei drzew jest ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, zapyleniem, erozją, a także względy estetyczne i przyrodnicze. Nowe nasadzenia pełnić będą rolę zielonego filtra zatrzymującego pyły zawieszone oraz spaliny. Dobór gatunkowy dostosowany został do panujących w pasie drogowym warunków glebowych i klimatycznych.

Zaprojektowane nasadzenia będą ciekawym elementem estetycznym w przestrzeni, które ubogacą tutejszy krajobraz.