Podpisanie umowy na zakup sprzętu do naprawy dróg

13 listopada 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu odbyła się konferencja z udziałem Dyrektora ZDP, Starosty Kołobrzeskiego, Skarbnika Powiatu oraz Członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. Podczas spotkania podpisana została umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na zakup sprzętu przeznaczonego do naprawy nawierzchni drogowych.

W ramach projektu nastąpi polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych w wyniku zakupu samochodu ciężarowego wraz z remonterem drogowym typu patcher do prowadzenia prac utrzymaniowych, remontowych i modernizacyjnych z wykorzystaniem technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Nowoczesny sprzęt drogowy posłuży do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) wprowadzając pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. Urządzenia te nadają się także do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłużnych) pęknięć oraz głębokich ubytków i wybojów ale także do wypełniania powierzchniowych uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej. Efektem tych prac będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenie jakości użytkowania dróg powiatowych. Projekt przyczyni się także do poprawy przestrzennej spójności województwa, sprawniejszego wykorzystania dróg powiatowych jako ważnego ogniwa w systemie dróg lokalnych. Wykorzystanie własnego sprzętu, zakupionego w ramach projektu, przełoży się również na zwiększenie efektywności finansowej działalności statutowej Powiatu.

Środki przeznaczone przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie na powyższy cel, to kwota 352 500 złotych. Pozostałą kwotę stanowią środki własne Powiatu Kołobrzeskiego. Całkowita wartość projektu 470 000 złotych.

To kolejny już projekt sfinansowany w okresie ostatnich lat ze środków Urzędu Marszałkowskiego, bardzo potrzebny w codziennej pracy drogowców na rzecz bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

 

alt

 

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl