Projekt drogowy otrzymał dofinansowanie w ramach NPPDL

31 października 2014 r. zakończyła prace komisja powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, do oceny wniosków, złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, na 2015 rok.
W województwie zachodniopomorskim do dofinansowania w 2015 r. w ramach programu zgłoszono 68 wniosków, dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych. W wyniku prac komisji powstała lista rankingowa wniosków o dofinansowanie, obejmująca obie kategorie dróg.

Projekt przygotowywany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w imieniu Powiatu Kołobrzeskiego pod nazwą „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z) – etap II”, zaklasyfikował się na 12 miejscu listy rankingowej i uzyskał dofinansowanie w kwocie 1,5 mln zł.

Zadanie objęte niniejszym dofinansowaniem stanowi drugi etap realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 3323Z dr nr 11 - Ustronie Morskie. Swym zakresem obejmuje on przebudowę istniejącej jezdni ulicy Polnej na długości 659,45 mb, polegającą na rozbiórce istniejącej, uszkodzonej i zdeformowanej nawierzchni z płyt betonowych, budowę ciągu pieszo-rowerowego, remont i wymianę elementów odwodnienia oraz realizację oznakowania pionowego i poziomego, a także innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym m.in.: wykonanie przejść dla pieszych oraz montaż barier ochronnych. Łączna wartość inwestycji 3 mln zł.

Planowany okres realizacji projektu to 01/04/2015 –31/08/2015.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl