Trwają nasadzenia drzew przy drogach powiatowych

Pierwsze jesienne dni to w Zarządzie Dróg Powiatowych tradycyjny okres szczególnie wytężonej pracy dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni w pasie drogowym. To czas sukcesywnego wykonania nasadzeń kompensacyjnych roślin. Aż 352 sadzonek drzew pojawi się przy drogach powiatowych pow. kołobrzeskiego jesienią tego roku.

Przydrożne aleje lipowe czy klonowe to nieodłączny element naszego krajobrazu, choć piękne, niestety wzrost ruchu samochodowego i idący za nim rozwój infrastruktury drogowej stawia pod znakiem zapytania przetrwanie przydrożnych drzew.

 

Przy drogach zostaną jednak posadzone nowe drzewa w ramach rekompensaty przyrodniczej, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ruchu i potrzeb modernizacyjnych. Powstają nowe aleje i to z dala od pasa drogowego gdzie nie będą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz tam gdzie nie będą powodowały niszczenia elementów infrastruktury drogowej.

 

Pierwsze nasadzenia, dzięki którym nasz Powiat będzie jeszcze bardziej zielony i zyska malownicze aleje, zostały już zrealizowane. Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg obsadzone zostały 102 sztuki na następujących odcinkach ulic:

  • ul. Starynowska – 19 szt.

  • ul. Mickiewicza – 2 szt.

  • ul. Michałowskiego – 20 szt.

  • ul. Wylotowa 12 szt.

  • ul. Mazowiecka – 49 szt.

Podczas akcji na zieleńcach przy drogach powiatowych pojawią się tradycyjne gatunki takie, jak klon zwyczajny, jarząb pospolity czy leszczyna turecka. Dla urozmaicenia oraz poprawy estetyki roślinności w mieście Kołobrzeg, ZDP wprowadził także nowy gatunek drzewa. "Debiutantem" jest buk pospolity czerwony. Sześćdziesiąt osiem sztuk posadzono przy ul. Mazowieckiej.

Wraz z nowymi nasadzeniami kierujemy do mieszkańców miasta, turystów i wszystkich odwiedzających miejskie parki, by zwracać uwagę na wandali dewastujących drzewa oraz zieleń. W przypadku, kiedy jesteśmy świadkami takiego zdarzenia poinformujmy o nim natychmiast Policję lub Straż Miejską.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl