Przygotowania drogowców do zimowej batalii

Wprawdzie daleko nam do babiego lata, ale trudno też narzekać, że mamy słotną, zimną jesień. Taka pogoda może uśpić, osłabić czujność drogowców. A przecież bywało, że zima pokazywała swe lodowe pazury już w październiku. Wyjątkowo ciepło jak na tę porę roku ma być według prognoz synoptyków do końca listopada. Choć na mróz czy śnieg na razie się nie zanosi, to zima na pewno nadejdzie i uprzykrzy życie kierowcom. Samorząd i drogowcy ZDP są już gotowi na poradzenie sobie z pierwszymi trudnościami.

Jak co roku, od października br. na drogach powiatowych rozpoczęła się zimowa mobilizacja. Drogi powiatowe oceniane są pod kątem technicznym – sprawdzany jest stan nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających. Prowadzone są prace o charakterze utrzymaniowym, remonty cząstkowe, a także udrożnienia rowów i ścieków przy krawężnikach. Wykonywane się przeglądy stanu zadrzewienia – usuwane są osłabione, martwe gałęzie oraz konary drzew, które pod naporem śniegu mogłyby zagrozić bezpieczeństwu użytkowników dróg powiatowych.

W nadchodzącym okresie zimowym 2014/2015 drogi administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu będą utrzymywane, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami zimowego utrzymania, obowiązującymi na poszczególnych szlakach drogowych na podstawie planu zimowego utrzymania dróg w powiecie kołobrzeskim zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu w Kołobrzegu. Ilość dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi 303.740 km.

Zimowe utrzymanie dróg to zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo, likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, które występują w okresie zimowym i powodują utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym.

Utrzymanie dróg w przejezdności zimą prowadzone jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu będącego własnością ZDP w Kołobrzegu. Na drogach powiatowych pracować będą cztery pługo-piaskarki typu STAR 244, dwa samochody marki URAL z pługami czołowymi, samochód marki KRAZ z pługiem czołowym, koparko-ładowarka HIDROMEK, równiarka drogowa, dwa ciągniki MTZ oraz dwa ciągniki URSUS do utrzymywania chodników w mieście Kołobrzeg. Posiadany specjalistyczny sprzęt niezbędny do wykonywania tego typu praz zapewni utrzymanie przejezdności na drogach powiatowych w warunkach zimowych.

Dodatkowo, w ramach usuwania śliskości zimowej nawierzchni zastosowane zostaną materiały do odladzania jezdni lub materiały uszorstniające, takie jak piasek o uziarnieniu 0-2 mm, mieszanka solno-piaskowa, która wykonywana jest na bazie ZDP. Stosowane przez służbę drogową środki uszorstniające mają na celu poprawę warunków bezpiecznego ruchu, podnosząc wartość współczynnika poślizgu.

Na cały sezon zimowy 2014/2015 zakupiono 1500 ton piasku i 500 ton soli. Dostawy materiałów, po przeprowadzaniu stosownych postępowań przetargowych, będą monitorowane na bieżąco, a ilość dostarczanych materiałów będzie uzależniona od warunków atmosferycznych. Wartość nakładów na sezon zimowy wzrasta z każdym rokiem.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl